DNprofil® plintaggregat

 • Sparar upp till 60% utrymme
 • Förkortar monteringstiden
 • Går att använda i varje typ av elskåp
 • Ger möglighet att förmontera utanför skåp
Läs mer

Säkringsövervakningsreläer

 • Detekterar säkringsavbrott och mäter fassymmetrin
 • Olika utförande och spänningar
 • Enkel att byta ut
Läs mer

19” Gruppfördelningar

 • Konstruktion av rostfri stål och aluminium
 • Inklusive förmonterad kabelsvans
 • I lik- och växelström utförande, med eller utan säkringsövervakning
Läs mer
RV produkter

Tre-fas säkringsövervakningsrelä

Pålitlig och beprövad teknik från RV Produkter.

Säkringsövervakningsrelä 3-2208 och 3-2209 utvecklades redan under 1970-talet och har sedan dess bevisat sig på marknaden som en pålitligt lösning för att detektera säkringsavbrott i olika typer av anläggningar.

 • Reläet detekterar en- eller tvåfasiga säkringsavbrott i en tre-fasig spänningstranformatorkrets.
 • Reläet mäter också symetrin i trefassystemet och drar då en eller två faser sjunker till 30-40% av nominell spänning. Draget relä indikeras med en lysdiod på fronten.
 • Mätningen görs genom att en internt bildad nollpunkt från de tre faserna jämförs med spänningstransformatorns nolla. Vid spänningsskillnad dras ett utgångsrelä med växlande kontakter. Reläet återgår igen då spänningen överskrider 70-80% av nominell spänning.
 • Tidsfördröjda relä kan justeras mellan 0,7 – 25 sekunder med en trimpot på fronten.
 • I trefassystem med motorer kan reläet vara olämpligt.

Beställnings- och teknisk information