Säkringsövervakningsreläer

  • Detekterar säkringsavbrott och mäter fassymmetrin
  • Olika utförande och spänningar
  • Enkel att byta ut
Läs mer
RV produkter

Enkel-fas säkringsövervakningsrelä

Pålitlig och beprövad teknik från RV Produkter.

Säkringsövervakningsrelä 3-2211 och 3-2212 utvecklades redan under 1970-talet och har sedan dess bevisat sig på marknaden som en pålitligt lösning för att detektera säkringsavbrott i olika typ av anläggningar.

  • Reläet detekterar enfasiga säkringsbrott i enfasig spänningstranformatorkrets.
  • Reläet mäter symmetrin mellan säkringarna och fungerar då en av säkringarna faller bort. Detta indikeras med en lysdiod i fronten. Reläet återgår igen då spänningen återkommer.
  • Tidsfördröjda relä kan justeras mellan 0,7-25 s med en trimpot på fronten.

 

Beställnings- och teknisk information